100. leté výročí vzniku Československé republiky

V neděli 28.10. budeme slavit 100. leté výročí vzniku Československé republiky. Naše sklárny jsou jedny z mála firem, které překonaly obě světové války a všechny politické zvraty uplynulého století. Sklárnám Kavalier se v poválečném období první republiky příliš dobře nedařilo. Ztratily převážnou část zahraničních trhů, což způsobilo prudké snížení odbytu. Podnik vedl do roku 1919 Vladimír Kavalír, který se snažil udržet provoz továrny a dokončil stavbu stejnojmenné hutě. V roce 1918 se ve sklárnách vyrábělo laboratorní sklo, křivule s tubusem, Erlenmayerovy baňky, kádinky bez výlevky, kádinky s výlevkou, hodinová sklíčka, krystalizační misky nebo Scheiblerovy exsikátory. Pro huť Kavalír pracovali mistři skláři Karel Fiala ml., Josef Nepraš, Hynek Burger či Josef Štědra, jejich potomci pracují ve sklárnách dodnes.