A-Z veľkoobchod s.r.o. 

Pod Jašterom 1

920 01 Hlohovec

Slovakia, Europe

email: kratka@a-z.sk

web: www.a-z.sk