VÁLEC ODMĚRNÝ VYSOKÝ SE ŠESTIHRANNOU PATKOU A VÝLEVKOU, CELOKROUŽKOVÁ STUPNICE, MODRÁ GRADUACE, TŘÍDA A

Collection : SIMAX LAB

Choose the product option:

Code Capacity Accuracy limits ±ml Graduation division d (mm) h(mm)
1634 AM 100 0,50 1 31,3 240
1634 AM 250 1 2 40,7 320
1634 AM 500 2,5 5 53,2 380
1634 AM 1000 5 10 67 465

STABILITA POLOHY VÁLCE ZAJIŠTĚNA VELKOU ŠESTIHRANNOU PATKOU. STEJNOMĚRNÁ TLOUŠŤKA STĚNY VÁLCE VYLUČUJE KLÍNOVOU CHYBU ODEČTU. KALIBRACE NA DOLITÍ (IN) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TŘÍDA PŘESNOSTI A. TYPICKÉ POUŽITÍ: ZÁSOBA A ZÁROVEŇ ODMĚŘOVÁNÍ RŮZNÝCH OBJEMŮ KAPALIN.

There are no reviews for this product yet. Be first to comment!

WRITE A REVIEW
Number
1634 AM
1634 AM
1634 AM
1634 AM