ČJK Číslo Kapacita ml GL d(mm) h (mm)
1632414491940 2070 T 1000 45 108 236 10
1632414491950 2070 T 2000 45 143 266 6

TLAKOVÁ LÁHEV REAGENČNÍ

-1/+1,5 BAR

LÁHVE MAJÍ DOBŘE ČITELNOU STUPNICI A VELKÉ POPISOVACÍ POLE PRO OZNAČENÍ OBSAHU. UPRAVENÝ TVAR LÁHVE ODOLÁVÁ TLAKU -1 AŽ +1,5 BAR. PŘI TLAKOVÉM ZATÍŽENÍ PLATÍ: ODOLNOST TEPLOTNÍ ZMĚNĚ DO 30 K A MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA +140 °C. BÍLÁ STUPNICE PRO ODLIŠENÍ OD BĚŽNÉ LABORATORNÍ LÁHVE. MOŽNO DODAT I V HNĚDÉM PROVEDENÍ. TYPICKÉ POUŽITÍ: BEZPEČNÉ PRÁCE POD TLAKEM NEBO PŘI VAKUU, ODBĚR VZORKŮ POD TLAKEM, UCHOVÁNÍ LÁTEK VYTVÁŘEJÍCÍCH PLYNY.