Závodní stravování

Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat zaměstnancům vařenou stravu ve formě obědů a večeří v závodní jídelně. Zaměstnanec má právo na odběr pouze jednoho jídla s dotací denně. Na jídlo s dotací nemá nárok zaměstnanec na dovolené, mateřské dovolené a v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel se dále zavazuje, že bude pro zaměstnance zabezpečen prodej minimálně v jedné kantýně. Příspěvek ze sociálního fondu na jedno jídlo činí 17,- Kč.

Cena jídel (s dotací, včetně DPH) pro zaměstnance v Kč


Polévka                                       8,00

Hlavní jídlo                               28,00

Výběrové jídlo                          60,00

Zeleninový salát                       12,00

Salát ovocný                             15,00

Vstupní lékařské prohlídky

Hradit ve prospěch zaměstnanců výdaje na náklady na povinnou vstupní prohlídku novým zaměstnancům provedenou smluvním lékařem. 

Příspěvek samoživitelkám či samoživitelům

Sociální výpomoc bude poskytnuta zaměstnanci, který je v pracovním poměru po celý rok, v době výplaty příspěvku není na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo není uvolněn pro výkon veřejné funkce, nežije s druhem či družkou a jeho průměrný měsíční čistý příjem nepřesahuje dva a půl násobek životního minima. Životní minimum u dítěte bude počítáno jako průměr zákonem stanovené výše životního minima všech věkových skupin.

Doplňkové penzijní spoření

Zaměstnavatel se zavazuje přispívat zaměstnancům k vlastnímu příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Příspěvek na jazykové kurzy

Základním principem programu je podpořit ty, kteří v průběhu 3 měsíců dokáží efektivně zvýšit znalost anglického jazyka. Nejedná se o výukový program v rámci pracovní doby.

Program podpory studentů

Cílem programu podpory studentů je motivovat zaměstnance ke zvyšování své kvalifikace a získávat zájemce o zaměstnání z řad studentů

Rozvoj a vzdělávání 

  • Adaptační proces
  • Vzdělávání dle zákonných předpisů – (periodická školení a přezkoušení)
  • Doplňující vzdělávání
  • Rekvalifikace
  • Studium při zaměstnání
  • Jazykové kurzy