OSLAV 180. VÝROČÍ

OSLAV 180. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SÁZAVSKÝCH SKLÁREN 3.6.2017 SE ZÚČASTNILO VÍCE NEŽ 2500 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

Děkujeme Vám všem.