Naše společnost uznává a podporuje u svých zaměstnanců tyto hodnoty

 

  • Otevřené myšlení

  • Spolupráce a komunikace

  • Odpovědnost

  • Motivace

  • Inovace

  • Respekt

  • Osobní rozvoj