ul. Rynek 17
43-353 PORĄBKA
POLAND

www.bohemiapoland.pl