ČJK Typ Plyn Tlak (Pa) Příkon (Nm3/h) Výkon (W) Hmotnost (g)
9500000814 Z1 Plyn 1,5-2,3 0,13 1300 450
9500000654 Z2 Plyn 1,5-2,3 0,23 2300 800
9500000813 P1 Propan butan 2,5-3,5 0,045 1450 450
9500000812 P2 Propan butan 2,5-3,5 0,08 2500 800

LABORATORNÍ KAHANY

Laboratorní kahany na plynná paliva se používají v laboratořích a provozech k zahřívání a žíhání látek. Kahany je
možné používat pouze v dobře větraných místnostech. Kahan se skládá z podstavce z lisovaného plechu, na kterém je přišroubováno těleso
hořáku s přívodem plynu a směšovačem. V dolní části směšovače je clona, jejímž otáčením se reguluje přisávání vzduchu.
Druh plynu pro kahan je vyznačen na výrobním štítku na podstavci. Kahany typu Z2 a P2 jsou vybaveny regulačním ventilem.