Autorizované metrologické středisko

 

Autorizované meteorologické středisko

KAVALIERGLASS, a.s. je výrobcem stanovených měřidel objemu – odměrných baněk a butyrometrů s dobou platnosti ověření bez omezení, podle Vyhlášky č.345/2002 Sb. Tato měřidla mají schválení typu TCM 131/97-2712 a TCM 131/97-2713.

Na základě udělené autorizace ÚNMZ rozhodnutím č.57/2000 je KAVALIERGLASS, a.s. oprávněn provádět ověřování těchto stanovených měřidel a označovat je přidělenou ověřovací značkou K s evidenčním číslem 9.

Autorizované metrologické středisko KAVALIERGLASS, a.s. je držitelem osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel. Vedení AMS i pracovníci provádějící ověřování jsou držiteli příslušných certifikátů odborné způsobilosti.

AMS vydalo svoji Příručku jakosti, jejímž účelem je stanovit systém zabezpečení jednotnosti a správnosti stanovených měřidel a jejich ověřování v rozsahu vyplývajícím z autorizační listiny a podmínek autorizace.

Kontakt:
Kavalierglass, a. s.
285 06 Sázava
Sklářská 359

vedoucí AMS:

Jana Prchalová, DiS.

E-mail: jana.prchalova@kavalier.cz
Tel: +420 327 550 458
Mob: +420 737 683 699


 Systém Managementu Kvality

 

KAVALIERGLASS, a.s. mají vytvořen, zaveden a udržován systém managementu kvality dle ISO 9001. Systém managementu kvality je prostředkem k zabezpečování podmínek pro dosahování shody výrobků se specifickými požadavky zákazníků i příslušné legislativy, a to ve všech fázích cyklu výrobku, tj. od marketingu, přes vývoj, nákup, přípravu výroby, vlastní výrobu, kontrolu a balení, přes prodej až po expedici a zpětnou vazbu od zákazníků, a ve všech dalších navazujících činnostech.

Naším záměrem je být spolehlivým, obchodně a ekonomicky prosperujícím výrobcem a dodavatelem a proto zavedený systém nejen udržujeme, ale i dále rozvíjíme a zlepšujeme. Trvale zabezpečujeme dosahování takové jakosti výrobků a služeb, které plní požadavky našich zákazníků a řadí naši firmu mezi nejúspěšnější výrobce borosilikátových skel.

Certifikační společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. provádí každoročně audity systému již od roku 1994 (do r. 2006 pod názvem RW TÜV Praha, spol. s r.o.), na jejichž základě je vydán certifikát v oboru: „Návrh a výroba skleněných výrobků pro domácenské, laboratorní, technické a farmaceutické účely, skleněných trubic, včetně výroby kovových sklářských forem".

Manažer kvality:
ing. Viera Košíková
Kavalierglass, a. s.
285 06 Sázava
Sklářská 359

tel.: +420 327 550 481
fax: +420 327 321 382
e-mail: viera.kosikova@kavalier.cz


Styk s potravinami

 
Prohlášení o shodě

Výrobky ze skla určené pro styk s potravinami jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují.

Testování výrobků provádí:

Institut pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná laboratoř č. 1004, Zlín.


Certifikát EKO-KOM

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifikát AEO


 

AEO je zkratkou Authorized Economic Operator, která potvrzuje, že KAVALIERGLASS, a.s. je mimo jiné spolehlivý, solventní a že splňuje jisté bezpečnostní standardy a dodržuje příslušné právní předpisy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobky SIMAX odpovídají standardům dle RoHS a REACH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifikát vydaný Státním zdravotním ústavem v Praze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifikát ČSN ISO 28000 

Systém managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podpora klimatu