SOUČASTNOST2019

10 let od akvizice skláren panem Otakarem Moťkou.

SOUČASTNOST2017

Slavíme 180 výročí

SOUČASTNOST2015

Výrazné rozšíření laboratorního sortimentu, úspěšná prezentace na veletrhu Achema ve Frankfurtu. Nový koncept katalogu Laboratorního skla a Trubic.

SOUČASTNOST2014

Začátek roku 2014 byl významný především díky novému projektu "Kavalier Design", který jsme slavnostně představili na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu. Tato kolekce vznikla díky spolupráci s mladými designery ze studia DeForm a Dechem a nabízí zákazníkům úplně nové, netradiční produkty především ze sekce svítidel.

SOUČASTNOST2013

Byla rozšířena výroba laboratorního skla o nové hranaté reagenční lahve. Sortiment pro domácnost byl obohacen o další lisované výrobky z kolekce "Smart Touch", které pro nás navrhl italský designer, pan Hartmann. nejprodávanější hranatý pekáč se skleněným víkem získal ocenění Grand Design.

SOUČASTNOST2012

Dochází ke změně koncepce dosavadního balení varného skla - kolekce je optimalizována do 4 produktových řad. SIMAX - Collection, Exclusive, Decor a Simax for Kids

SOUČASTNOST2011

Akvizice firmy Papírny Bělá

SOUČASTNOST2010

Sázavští skláři přispěli k oživení "zpívající" fontány Dany Hlobilové, kterou kdysi obdivoval celý svět.

SOUČASTNOST2009

Sklárny v konkurzu kupuje firma Ojgar a Sklárny Kavalier přejmenovává na KAVALIERGLASS, a.s.

SOUČASTNOST2008

Začala finanční tíseň celé BCT a sklárny upadají do insolvence.

SOUČASTNOST2005

Změna koncepce balení varného skla pro domácnost.

SOUČASTNOST2002

Začátek strategické spolupráce s firmou Kimble (USA). Zavedení normy 9001.

SOUČASTNOST1998

Sklárny Kavalier změnily majitele a staly se součástí holdingu BCT.

SOUČASTNOST1995

Firma získala certifikát ISO 9002 a začala spolupracovat s firmou Electrolux v Itálii.

SOUČASTNOST1994

O 15. února jsou akcie Skláren Kavalier, a.s., kotovány na Burze cenných papírů Praha.

SOUČASTNOST1990

Sklárny Kavalier, dosud státní podnik, se staly v privatizaci 1. prosince akciovou společností.

SOUČASTNOST1983

Počátkem osmdesátých let získaly Sklárny Kavalier dvě prestižní zakázky, technicky a řemeslně velmi náročné. První byla realizace obkladových stěn dvou stanic trasy B pražského metra. Druhá se týkala Nové scény Národního Divadla v Praze.

SOUČASTNOST1980

Byla zahájena soustavná modernizace technologie, ve strojní výrobě byly uvedeny do provozu automaty druhé generace.

SOUČASTNOST1968

Byla zahájena druhá etapa rekonstrukce a modernizace závodu, byla zavedena technologie elektrického tavení skla a na trh bylo uvedeno varné domácenské lisované a foukané sklo SIMAX heat resistant.

SOUČASTNOST1958

RNDr. Volf vyvinul laboratorní varné borokřemičité sklo SIMAX, plně kompatibilní se světovými skly třídy 3.3.

SOUČASTNOST1952

Sklárny Kavalier vyvinuly a uvedly na trh laboratorní borokřemičité sklo třídy 4.8 - SIAL.

SOUČASTNOST1947

Byla zahájena první etapa rekonstrukce a modernizace skláren v Sázavě, současně byla zahájena strojní výroba borokřemičitých trubic.

SOUČASTNOST1935

Sklárny Kavalier vyvinuly další speciální borokřemičitá skla - ISIS (pro technická svítidla) - NEUTRAL (pro zdravotnické obaly) - K 35 (nové laboratorní varné a chemicky odolné sklo)

SOUČASTNOST1931

SUTNAR Ladislav (1897 - 1976) nadesignoval pro sklárny čajový servis.

SOUČASTNOST1923

Sklárny Kavalier započaly s výrobou varného domácenského skla.

SOUČASTNOST1922

Do provozu byla uvedena moderní, čtvrtá sklářská huť v Sázavě (Vladimír).

SOUČASTNOST1908

Vladimír Kavalír v Sázavě úspěšně tavil první borokřemičité laboratorní sklo, budoucí PALEX.

SOUČASTNOST1902

Josef a Vladimír Kavalírové staví další, již třetí sklářskou huť (Josef).

SOUČASTNOST1891

Sklárny Kavalír vystavují na Jubilejní výstavě v Praze velkolepou expozicí.

SOUČASTNOST1884

Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť zvanou František s moderní regenerativní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví.

SOUČASTNOST1870

Syn zakladatele Antonín Kavalír, vyvinul speciální tepelně odolné laboratorní sklo UNEXCELLED.

SOUČASTNOST1861

Samostatná expozice laboratorního skla Kavalírovy sklárny získává na světové výstavě v Londýně zlatou medaili.

SOUČASTNOST1857

Vychází první katalog a ceník laboratorního skla a přístrojů sázavské sklárny.

SOUČASTNOST1855

Kavalírova sklárna vystavuje své sklo na mezinárodní výstavě v Paříži a získává čestné uznání.

SOUČASTNOST1853

Umírá František Kavalír a řízení firmy přebírají synové Josef a Eduard.

SOUČASTNOST1847

Německý odborný časopis Annale fur Chemie Pharmazie uveřejnil první zahraniční rozbor a posudek Kavalírova sázavského skla.

SOUČASTNOST1837

5. června 1837 zahájena práce na první huti v Sázavě.