ČJK Číslo Kapacita ml Meze přesnosti +-ml
1632435530414 1591 1 0,01 10
1632435530416 1591 2 0,01 10
1632435530517 1591 3 0,02 10
1632435530518 1591 5 0,02 10

MIKROBYRETA SE SCHELLBACHOVÝM PRUHEM A CELOKROUŽKOVOU STUPNICÍ. KALIBRACE NA VYLITÍ (EX) PŘI REFERENČNÍ TEPLOTĚ +20 °C. TYPICKÉ POUŽITÍ: TITRACE.