ČJK Číslo
9500000922 Délka – strana s balónkem 916 mm – strana opačná 880 mm Šířka 310 mm Poloměr zakřivení trubice 150 mm Průměr trubice 15 mm Hmotnost 0,75 kg

PŘEČERPÁVACÍ NÁSOSKA Z NOVODURU


Násoska slouží k bezpečnému přečerpávání agresivních a jiných kapalin
z přepravních lahví nebo sudů. Násoska je ohnutá trubka z novoduru, opatřená
na jednom konci skleněným nástavcem s ochrannou baňkou, pryžovým
balónkem a dvoucestným skleněným kohoutkem. Obsah balónku umožňuje
nasát na jedno nasátí kapalinu, aby se dostala přes přepadový bod a dále již
samovolně vytékala. Ochranná skleněná baňka zabraňuje vniknutí přečerpávané
kapaliny do balónku.