Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím         on-line obchodu KAVALIERGLASS, a.s. umístěného na webovém rozhraní https://www.kavalier.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

KAVALIERGLASS, a.s.

Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

E-mail: kavalier@kavalier.cz

            www.kavalier.cz

IČ: 474 688 15

DIČ: CZ 699 001 648

Další kontaktní údaje naleznete na webovém rozhraní v sekci kontakty jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

 

1.1. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty: - těmito obchodními podmínkami; - reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží; - podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy; - objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy: - zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“); - zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

 

1.2. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Zboží je na našich stránkách zařazeno do katalogu, který se skládá se skupin a podskupin podle druhu výrobků. Každý výrobek je zobrazen a popsán tak, aby kupující získal všechny dostupné informace o jeho funkcích a mohl se podle toho rozhodnout. Nakupovat zboží je velmi snadné. Vybrané zboží vložíte do nákupního košíku kliknutím na "Vložit do košíku", které je uvedeno u každého jednotlivého zboží. Po pravé straně nahoře se Vám neustále zobrazuje odkaz "Obsah Košíku". Kliknutím na tento odkaz můžete kdykoli v průběhu nákupu zkontrolovat a upravit svůj dosavadní výběr. Pokud jste si svým výběrem jisti, klikněte na odkaz "Zobrazit nákupní košík" a po jeho otevření pokračujte ve vyplňování požadovaných údajů. Vyberte si způsob platby a dopravy a vyplňte  zákaznické  údaje. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. Pokud jste vyplnili všechny potřebné údaje klikněte v dalším okně na "Odeslat objednávku". Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

 

2.2. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.1 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.2 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. V případě pozdějšího zrušení objednávky nebo pokud již zboží bylo expedováno má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží dojde na skladě, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

2.4. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby: - v hotovosti při zaslání zboží na dobírku - bezhotovostně před dodáním zboží okamžitým převodem na náš bankovní účet přes službu GoPay. Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 

3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě - okamžitým převodem přes službu GoPay - splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč)

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

 

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 

4.3. Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dní od přijetí objednávky, případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě GoPay). Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

 

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na adresu KAVALIERGLASS, a.s.; Kutnohorská 288/82, 109 00 Praha 10 nebo na e-mailovou adresu info-eshop@kavalier.cz. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat. Nejste oprávněni odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

 

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

 

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu (např. zboží, které bylo pískováno).

 

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu KAVALIERGLASS, a.s.; Kutnohorská 288/82, 109 00 Praha 10. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít. Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. K vrácenému zboží doporučujeme přiložit: - kopii faktury nebo jiný doklad prokazující koupi zboží; - písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy. Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali. Peníze Vám vrátíme na Vámi sdělený bankovní účet. Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. 

 

5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě). Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

 

5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: - technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.4 těchto obchodních podmínek); - zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, není aktuálně skladem apod.)- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

7. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Poskytnuté informace nebudeme sdělovat třetí straně (pokud to není třeba k úspěšnému doručení zásilky) a využijeme je pouze k vystavení dokladů a doručení zásilky na Vámi uvedenou adresu. Uvedené údaje dále budeme využívat v souladu s platnými právními předpisy ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost KAVALIERGLASS, a.s., je zapsaná do registru (č. 00072445/001) zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2017